دانشگاه رازی در رتبه بندی گرین متریک ۲۰۱۹

دانشگاه رازی در رتبه بندی گرین متریک ۲۰۱۹

براساس نتایج گزارش شده گرین متریک، دانشگاه رازی رتبه 415 را در بین 780 دانشگاه شرکت کننده در رتبه بندی گرین متریک جهانی کسب کرده است....

شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

معرفی چهره های سبز دانشگاه رازی
معرفی چهره های سبز دانشگاه رازی
دکتر جهانگیر خزایی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، سرپرست مدیریت امور عمرانی و خدمات فنی، دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه 5 کشور و دبیر شورای راهبری مرکز مدیریت سبز از چهره های سبز دانشگاه رازی هستند که با همراهی مجموعه نظارت بر طرح های عمرانی و تعمیر و...
چهارمین جلسه جمع آوری آب های سطحی
چهارمین جلسه جمع آوری آب های سطحی
این جلسه در تاریخ 1399/2/27 با حضور جناب آقای دکتر خزائی، دکتر خسروی، دکتر قبادیان، مهندس صدر و خانم دکتر آقابیگی در مرکز مدیریت سبز برگزار گردید
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی
این جلسه در تاریخ 99/02/23 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید. طی این جلسه اقدامات انجام شده مطرح گردید و شاخص های رتبه ­بندی گرین متریک و تراز سبز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
مصوبات چهارمین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف 1399/02/22
مصوبات چهارمین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف 1399/02/22
این جلسه در تاریخ 22 /1399/02 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید طی این جلسه اقدامات انجام شده در سال 98 و شاخص های گرین متریک و تراز سبز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه موارد ذیل جهت انجام و پیگیری مورد بحث قرار گرفت.
افزایش سطح پیاده رو های دانشگاه رازی
افزایش سطح پیاده رو های دانشگاه رازی
به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی با هدف افزایش سطح پیاده روها اقدام به ایجاد پیاده رو در قسمت های مختلف دانشگاه نموده است که این امر موجب ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به پیاده روی و عدم استفاده از خودرو و
آرشیو خبرها