1412

تولید کود حیوانی و کمپوست در دانشگاه رازی کرمانشاه

تولید کود حیوانی و کمپوست در دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز با جمع آوری  پسماند های دامی و شاخ و برگ درختان و چمن های دانشگاه کود تولید شده است .

مدیر مزرعه آموزشی، پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه امسال 15 تن کود از این طریق در دانشگاه تولید شده است افزود: از این کود در تقویت خاک مزارع وگلخانه های دانشگاه  استفاده می شود.

دکتر چقازردی با اعلام اینکه از پسماند دامی در گاوداری دانشگاه، کود تولید می شود افزود: امسال 100 تن کود از پسماند دامی در دانشگاه  تولید شده است .

وی خاطر نشان کرد :برای تقویت خاک  باغچه سبز نیز ازاین کود استفاده شده است.

نگارش: پروانه خانی 1400/7/8

  

 


شناسه : 1471854