تماس با ما

آدرس: دفتر مدیریت عمرانی و خدمات فنی دانشگاه طاق بستان خیابان کرمانشاه ایران

تلفن: ۳۴۲۷۴۵۴۶-۸۳-۹۸+

کدپستی:

ایمیل: razigreen@razi.ac.ir

اینستاگرام /تلگرام: @green_razi