776
توسط مرکز مدیریت سبز

نخستین تور سبز دانش آموزی در دانشگاه رازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در ادامه روند برگزاری تورهای سبز، نخستین تور سبز در سال1401، ویژه دانش آموزان، توسط مرکز مدیریت سبز دانشگاه با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد.

مهندس سید محمد بلادی نژاد مسئول پیگیری مدیریت سبز دانشگاه رازی در این خصوص اظهار داشت: این برنامه در مورخ 21 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 90 نفر از دانش آموزان و مربیان دبستان پسرانه سروش مقطع ابتدایی صورت گرفت. ارائه کارگاه آموزش های تئوری مباحث مرتبط با حوزه حفاظت از پرندگان و حیوانات، حفاظت از زمین و دیگر مباحث مرتبط با مدیریت سبز، بازدید از ایستگاه های سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از جمله برنامه های این دوره از تورسبز دانشگاه رازی بود.

وی بیان کرد: این تور سبز در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و به منظور ایجاد ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با جامعه، توسط مدیریت سبز دانشگاه رازی برگزارشد. اما آغاز این تورها برای نخستین بار در کشور از سال 97 در دانشگاه کلید خورد.

مهندس بلادی نژاد یادآور شد: برگزاری 8 تور سبز برای دانش آموزان و گردشگران از سال 97 به منظور آموزش مفاهیم و اصول مدیریت سبز و پایداری برای اولین بار در ایران انجام شد. ارائه آموزش تئوری مباحث مرتبط با حوزه مدیریت سبز، بازدید از نمایشگاه، بازدید از مزارع سبز، توربین بادی، نیروگاه برق خورشیدی، دامپروری و... از جمله برنامه های تور سبز دانشگاه رازی است.

وی گفت: در این تورهای سبز، مباحث آموزشی با محوریت بهینه سازی حامله ای انرژی، کاهش مصرف کاغذ، مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبدأ، منابع انسانی سبز، بهینه سازی مصرف آب، مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات، توجه به حیات وحش وئ حمل و نقل عمومی ارائه می گردد.

مهندس بلادی نژاد افزود: برگزاری 11 تور سبز دیگر از سال97 ویژه کارکنان، دانشجویان و فعالان محیط زیستی که اقدام به کاشت تعداد زیادی دانه و نهال بلوط در دامنه کوه های طاق بستان و... نمودند از دیگر برنامه های تور سبز دانشگاه رازی بوده است. نخستین تور سبز 1401 ویژه دانش آموزان همزمان با روز جهانی حفاظت از پرندگان مهاجر، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه در دانشگاه رازی، با حضور بیش از 90 نفر از دانش آموزان و مربیان دبستان پسرانه سروش پایه اول تا پنجم توسط مدیریت سبز با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و انجمن های علمی-دانشجویی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی و علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی ادامه یافت.

وی گفت: در این تور سبز، ابتدا مباحث محیط زیستی، تفکیک زباله، صرفه جویی در مصرف آب، حفاظت از زمین و دیگر مباحث مرتبط با مدیریت سبز و هم چنین مباحث مربوط به حقوق حیوانات و حفاظت از پرندگان از طریق پاورپوینت متناسب با رده سنی شرکت کنندگان در تور سبز ارائه شد. در ادامه بازدیدی از برخی ایستگاه های سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل مزارع و باغچه سبز و موزه تاریخ طبیعی دانشگاه به عمل آمد. هدف از بازدید اسیتگاه باغچه سبز، آشنایی دانش آموزان با برخی محصولات کشت شده، حفاظت از زمین و توجه به تغذیه سالم بود. در ادامه نیز با توجه به همزمانی روز جهانی حفاظت از پرندگان مهاجر،به بازدید موزه تاریخ طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پرداخته شد. در نهایت ضمن پذیرایی سبز، به هر یک از دانش آموزان، نشان "من نگهبان زمین هستم" اهدا گردید که هدف از آن، فرهنگ سازی در هر خانواده از طریق معرفی دانش آموزان به عنوان حافظان زمین بود. این طرح قرار است با شیوه نامه ای جدید در سال جاری ادامه یابد.


شناسه : 4874987