پیاده روی روز هوای پاک - show-content


پیاده روی روز هوای پاک


به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دانشگاه رازی، همایش پیاده‌روی روز ملی هوای پاک، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، توسط مرکز مدیریت سبز دانشگاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دانشگاه رازی، همایش پیاده‌روی روز ملی هوای پاک، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، توسط مرکز مدیریت سبز دانشگاه برگزار شد.

 

مسیر پیاده‌روی هوای پاک از مقابل سازمان مرکزی تا دانشکده هنر و معماری و بالعکس برگزار شد.

 

 

در پایان این همایش که با استقبال شرکت کنندگان همراه بود، به قید قرعه کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس به برندگان اهدا شد.