435

کارگاه آموزشی آشنایی کودکان با کشاورزی

کارگاه آموزشی آشنایی کودکان با کشاورزی

این کارگاه، با حضور فرزندان 5 تا 10 ساله کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه که عضو باغچه سبز بودند برگزار شد و خانم دکتر رمدانی به عنوان مدرس، کودکان را با انواع سبزیجات، سیفی جات و  علف های هرز آشنا کرد.

همچنین کودکان در این دوره آموزشی ، مراحل کاشت، داشت و برداشت را هم یاد گرفتند.

این کارگاه در عصر روز دوشنبه 15 شهریور ماه در محل باغچه سبز  واقع در پردیس کشاورزی برگزار شد .

نگارش: پروانه خانی: 1400/6/20

  

 

 


شناسه : 1471989