450

شن ریزی طرح ( فارتلک) با هدف جمع آوری آب های سطحی

شن ریزی طرح ( فارتلک) با هدف  جمع آوری آب های سطحی

 به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دانشگاه رازی کرمانشاه ، ازسال 92 تا 97 طرح ( فارتلک ) با مساحت  55 هزار مترمربع  در دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد.

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی و خدمات فنی دانشگاه رازی گفت :این زمین ابتدا فقط چمن طبیعی بوده که دانشجویان تربیت بدنی از آن استفاده میکردند اما از سالهای گذشته به منظور جمع آوری  آب های سطحی و بهینه سازی درمصرف آب،  این فضا  شن ریزی شد.

دکتر خزایی، جذب روان آب ها از طریق بارش ها در طول پاییز و زمستان را از مزایای اجرای این طرح  دانست و افزود: مساحت زمین شن ریزی شده برای جمع آوری آب های سطحی 10 هزار و 306 متر مربع است.   نگارش: پروانه خانی 1400/7/1

  

 


شناسه : 1471944