437
در دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد:

تزریق بیش از 6 هزار و 300 دوز واکسن کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دانشگاه رازی مدیر دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه با اعلام اینکه تا 28 شهریور ماه 6 هزار و 363 نفر واکسن کرونا را در مرکز واکسیناسیون دانشگاه رازی دریافت کرده اند گفت: واکسیناسیون در این دانشگاه از 12 مرداد ماه آغاز شده است.

دکتر پور کریمی میانگین افراد واکسینه شده در طول روز را 135 نفر اعلام کرد و یادآور شد: در این مرکز 15 نفر نیروی امدادی که از دانشجویان دانشگاه رازی هستند حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه این مرکز واکسیناسیون همه روزه از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر فعالیت دارد افزود: اولویت برای تزریق واکسن کرونا برای کارکنان دانشگاه و خانواده هایشان و دانشجویان این دانشگاه است و سپس کارکنان اداراتی که به این مرکز معرفی می شوند. نگارش: پروانه خانی 1400/6/29

  

 

  

 


شناسه : 1471974