440

بیش از 3 هزار نمونه بذر گیاهی در بانک بذر پردیس کشاورزی نگهداری می شود.

بیش از 3 هزار نمونه بذر گیاهی در بانک بذر پردیس کشاورزی نگهداری می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه بانک بذر دانشگاه از سال 90 راه اندازی شده گفت: این بانک در مساحت 30 مترمربع طراحی و ساخته شده است.

دکتر بهرامی نژاد هزینه احداث این بانک را 50 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بیش از سه هزار نمونه بذر گیاهی در بانک بذر دانشگاه نگهداری می شود.

    

 

    

وی با تاکید بر اینکه حداکثر نگهداری و قابل استفاده بودن بذور عادی 3 تا 4 سال است خاطر نشان کرد پس از 4 سال این بذور باید دوباره احیا شود.

دکتر بهرامی نژاد گفت قبل از اینکه بذور در بانک بذر قرار گرفته شوند باید در دستگاه اتوکلاو با دمای 121 درجه سانتی گراد و به مدت 20 دقیقه حرارت داده شود تا بذر عاری از میکروب شود.

وی یادآور شد: از دستگاه ژنراتور برای تست های جوانه زنی و کنترل رطوبت-دما و نور بذرها استفاده می شود.

دکتر بهرامی نژاد اندازه گیری گلوتن و تنظیم آن را در ارقام مختلف گندم بسیار مهم دانست و گفت: میزان گلوتن در ارقام مختلف گندم های کاشته شده قبل از کاشت در آزمایشگاه اندازه گیری می شود تا به حد تعادل برسد. نگارش: پروانه خانی 1400/6/29

    

    

  

  


شناسه : 1471959