نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته اجرایی مدیریت سبز دانشگاه رازی

معرفی و شرح وظایف کمیته اجرایی

 

کمیته اجرایی بخش مدیریت سبز دانشگاه رازی با حضور پژوهشگران و محققگان دانشگاهی با هدف دستیابی به اهداف شورای راهبری و سایر کمیته های مربوطه، فعالیت خود را در بخش تحقیق و توسعه و همچنین ارائه دستاوردهای اجرایی به پیش میبرد.

 

  • دکتر منا اکبری
  •  
  • مهندس الهام شکری
  •  
  • مهندس اکرم اسفندیاری
  •  
  • مهندس هانیه نیک افشار