کاشت نهال ارغوان در حیاط دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت نهال ارغوان در حیاط دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه رازی

کاشت نهال ارغوان در حیاط دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه رازی


امروز سه شنبه، 21 اسفند ماه، به مناسبت هفته درخت کاری و منابع طبیعی، دانش آموزان دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه رازی و با همکاری ناظر فضای سبز و امورعمومی پردیس طاقبستان دانشگاه رازی و مرکز مدیریت سبز، به کاشت نهال ارغوان در محوطه این دبیرستان کردند.