کارگاه آموزشی کسب و کار سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی کسب و کار سبز

کارگاه آموزشی کسب و کار سبز


کارگاه آموزشی کسب و کار سبز در روز سه شنبه،۷ خرداد ماه۱۳۹۸ در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

محورهای این کارگاه عبارتند از:

  • کسب و کار سبز و محیط زیست
  • کسب و کار سبز و اندیشه سبز
  • کسب و کار سبز, خلاقیت و نوآوری
  • کسب و کار سبز و ایده های سبز