چهارمین جلسه کمیته فرهنگی-آموزشی مدیریت سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه کمیته فرهنگی-آموزشی مدیریت سبز

چهارمین جلسه کمیته فرهنگی-آموزشی مدیریت سبز


 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز امروز درصبح روز 30 دی ماه 1397 چهارمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی با حضور اعضای اصلی این کمیته در دفتر نظارت بر طرح های عمرانی برگزار گردید.

در آغاز دبیر جلسه  جناب آقای دکتر هادی عبادی  ضمن خوش آمدگوئی ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی و وظائف کمیته فرهنگی- آموزشی توضیحاتی را به سمع اعضای جلسه رساندند. سپس حاضرین نقطه نظرات پیشنهادی خود را در این زمینه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل جهت اجرا به تصویب رسید.

 

 

از جمله مصوبات این جلسه موارد زیر می باشد:

ردیف

موارد مصوب

متولی

1

قطعی نمودن سر فصل های مختلف ارائه شده توسط اعضای کمیته فرهنگی- آموزشی کتاب درسی "زندگی سبز"  در جلسه آینده

همه اعضای حاضر در جلسه

1

انجام ممیزی انرژی تمام ساختمان های دانشگاه توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر و شرکت دانش بنیان

دکترهادی عبادی و مرکز مدیریت سبز

3

پیگیری برنامه روز هوای پاک و تعیین هدایا برای شرکت کنندگان به قید قرعه و دعوت از افراد شاخص محیط زیست در سطح استان به منظور شرکت در افتتاحیه و اهداء هدایا

دکتر هادی عبادی و مرکز مدیریت سبز

4

پیگیری استفاده از دوچرخه و واگذاری آن به شرکت های خصوصی در دانشکده کشاورزی و برای حمل و نقل داخل دانشگاه

 

دکترهادی عبادی و مرکز مدیریت سبز

5

ایده توجه به سلامت کارکنان دانشگاه و تشکیل پرونده بهداشت و سلامت برای کارکنان و اساتید

دکترهادی عبادی و مرکز مدیریت سبز

6

پیگیری و اجرای تور سبز برای دانشجویان جدید الورد از ترم بهمن ماه

 

دکترهادی عبادی و مرکز مدیریت سبز

 

 

 

ایده های مطرح شده در جلسه شامل:

  • تالیف کتاب زندگی سبز به صورت " تالیف فصلی" به صورتی که هر فصل توسط اساتید حوزه های مختلف و هیئت علمی دانشگاه رازی تدوین گردد.
  • اضافه نمودن فصل غذای سالم به فصول کتاب زندگی سبز
  • اضافه نمودن فصل منابع آب سطحی و زیر زمینی به فصول کتاب زندگی سبز
  • توجه به تاثیر زندگی سبز بر نشاط و شادی جامعه و توجه به جنبه های اجتماعی و اقتصادی پایداری در کتاب زندگی سبز
  • اجرایی نمودن راهکارهایی استخراجی از طرح ممیزی انرژی و تامین اعتبار
  • ایده تو جه به اوقات فراغت و تعیین مکان های تعاملات اجتماعی در سطح دانشگاه
  • ایده فراخوان ایده برتر سبز در سطح دانشگاه رازی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی دزر راستای اهداف مرکز مدیریت سبز برای کارکنان و اساتید و دانشجویان