چهارمین جلسه جمع آوری آب های سطحی - show-content


چهارمین جلسه جمع آوری آب های سطحی


این جلسه در تاریخ 1399/2/27 با حضور جناب آقای دکتر خزائی، دکتر خسروی، دکتر قبادیان، مهندس صدر و خانم دکتر آقابیگی در مرکز مدیریت سبز برگزار گردید

این جلسه در تاریخ 1399/2/27 با حضور جناب آقای دکتر خزائی، دکتر خسروی، دکتر قبادیان، مهندس صدر و خانم دکتر آقابیگی در مرکز مدیریت سبز برگزار گردید.

با هدف مدیریت آب­ های سطحی و استفاده از روان­آب­ ها، پروژه جمع­ آوری و بازچرخانی آب­ های سطحی پیشنهاد شده است. اجرای این پروژه می­تواند نیاز آبی مصارفی همچون فضای سبز را  برطرف نماید و راه حلی برای رفع معضل تجمع آب در فصول بارندگی در قسمت پایین دست دانشگاه با توجه به بالا بودن شیب این منطقه باشد.

روان­آب­ ها به طور عمده در قسمت­ هایی که ساخت و ساز صورت گرفته است و زمین غیر قابل نفوذ گشته، ایجاد می ­شوند. می ­توان با جمع­ آوری این آب­ ها از پخش آن در سطح دانشگاه و تجمع در قسمت­ های پایینی ممانعت به عمل آورد. بدین منظور مخازنی پیشنهاد شد که در مسیرهای حرکت روان­آب قرار داده شود و بدین صورت به طور ماهیانه روان­آب­ در نقاطی مشخص جمع ­آوری گردد. قرار دادن این مخازن در نزدیک ­ترین نقطه به محل مصرف آن در اولیت است. این نقاط در محل دانشکده کامپیوتر، نفت، خوابگاه کوثر و اشرفی، کتابخانه مرکزی و آزمایشگاه مرکزی در نظر گرفته شده است. ازجمله موارد مصوب در جلسات پیشین طراحی و ساخت برکه مصنوعی با جمع ­آوری این آب­ ها بوده است. 

این پروژه می ­تواند در دراز مدت ادامه یابد و اصلاحات و تغییراتی در طول زمان داشته باشد. در ادامه از حاضرین در جلسه خواسته شد که پیشنهادات و نظرات خود را جهت بهره ­وری هر چه بیشتر این پروژه اعلام نمایند.