پنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی

پنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی


پنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

در این جلسه گزارش اقدامات مرکز مدیریت سبز در سال 97 ارائه شد و مدل رتبه بندی دانشگاه های سبز (تراز سبز)مورد بحث و  ارزیابی قرار گرفت.

 

 

پیشنهادات و  ایده های جدیدی در راستای رسیدن به اهداف فرهنگی و اجتماعی و همچنین نحوه حمایت از طرح های پژوهشی عملیاتی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.

ایده های مطرح شده در جلسه شامل:

  • تالیف کتاب زندگی سبز؛
  • حمایت از طرح های عملیاتی و برگزاری مسابقه های سبز؛
  • پایش و سنجش ردپای کربن در دانشگاه؛
  • برگزاری ساعت فرهنگ؛
  • پایش و سنجش ردپای آب ( آب مجازی)؛
  • همکاری با سمن ها.