واگذاری 33 هکتار زمین شهری به دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری 33 هکتار زمین شهری به دانشگاه رازی

در پی توافق دانشگاه رازی، اداره کل منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی، مطابق ماده 100 قانون زمین شهری، 33 هکتار از اراضی ضلع شمالی پردیس طاقبستان دانشگاه رازی به این دانشگاه واگذار گردید.