واگذاری 33 هکتار زمین شهری به دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری 33 هکتار زمین شهری به دانشگاه رازی

واگذاری 33 هکتار زمین شهری به دانشگاه رازی


در پی توافق دانشگاه رازی، اداره کل منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی، مطابق ماده 100 قانون زمین شهری، 33 هکتار از اراضی ضلع شمالی پردیس طاقبستان دانشگاه رازی به این دانشگاه واگذار گردید.