هوشمندسازی ساختمان ها در دانشگاه رازی - show-content


هوشمندسازی ساختمان ها در دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز، به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری این مرکز، دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، قراردادهایی برای هوشمندسازی موتورخانه های 3 دانشکده، نفت و پتروشیمی، برق و کامپیوتر و

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز، به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری این مرکز، دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، قراردادهایی برای هوشمندسازی موتورخانه های 16 ساختمان، دانشکده های نفت و پتروشیمی، برق و کامپیوتر، هنرو معماری، دامپزشکی، اقتصاد، تربیت بدنی، ادبیات، مکانیک و ماشین آلات کشاورزی و علوم و مهندسی کشاورزی و معاونت دانشجویی، استخر، سلف پردیس، کتابخانه مرکزی و خوابگاه های کوثر، حضرت زینب و شهید اشرفی پسران جدیدالاحداث منعقد کرده است؛ که از تاریخ 5 شهریور ماه 1398 این پروژه شروع شد. در حال حاضر ساخت قطعات و تابلوها، سیم کشی موتورخانه ها و ... انجام شده است. براساس قرارداد، تکمیل و تحویل موقت آن در تاریخ 25 آبان ماه 1398 صورت خواهد گرفت.