مصوبات چهارمین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف 1399/02/22 - show-content


مصوبات چهارمین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف 1399/02/22


این جلسه در تاریخ 22 /1399/02 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید طی این جلسه اقدامات انجام شده در سال 98 و شاخص های گرین متریک و تراز سبز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه موارد ذیل جهت انجام و پیگیری مورد بحث قرار گرفت.

 

این جلسه در تاریخ 22 /1399/02 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید طی این جلسه اقدامات انجام شده در سال 98 و شاخص های گرین متریک و تراز سبز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه موارد ذیل جهت انجام و پیگیری مورد بحث قرار گرفت.

 

 1. خرید یک دستگاه مینی بوس برقی 14 نفره برای دانشکده پردیس کشاورزی
 2. احداث 3 گلخانه هوشمند به مساحت 1500 مترمربع
 3. ساخت آبگرمکن خورشیدی از روش مهندسی معکوس در دانشکده کشاورزی
 4. برگزاری سمینارهای توجیهی برای فرهنگ سازی در راستای مدیریت سبز
 5. اجرای خاک ورزی حفاظتی در سطح 6 هکتار
 6. حفظ بقایای گیاهی و استفاده از انرژی زیست توده (بیوماس)
 7. پیگیری انواع پسماندهای سمی و خطرناک (اتیدیوم بروماید و ....) و امحاء آن
 8. مدیریت آب مصرفی در آب شرب از طریق نصب سرشیرهای کم مصرف
 9. ارائه پیشنهاد به استانداری و شهرداری در خصوص گاز سوز کردن حمل و نقل شهری
 10. پیشنهاد به گرین متریک در خصوص اعمال درصد بندی بر اساس خصوصیات هر منطقه
 11. ساماندهی پسماندهای ساختمانی
 12. خرید دوچرخه و احداث ایستگاه دوچرخه برای پردیس کشاورزی
 13. اجرای زیر ساخت و  تبدیل ضایعات گاوداری به کود ورمی کمپوست
 14. ارسال نامه به آموزش و روسای دانشکده ها  در خصوص جداسازی دروس مرتبط با توسعه پایدار در عناوین و محتوا و همچنین ارائه پیشنهادات در خصوص اضافه کردن دروس مرتبط با توسعه پایدار