مرکزمدیریت سبز از حامیان اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکزمدیریت سبز از حامیان اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی

مرکزمدیریت سبز از حامیان اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی


این نمایشگاه از 12 لغایت 15 اسفند در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی برگزار می شود که دستاوردهای نساجی و پوشاک را برای عموم به نمایش می گذارد. مرکز مدیریت سبز نیز ازاین انجمن علمی و عوامل مرتبط حمایت می کند.