طرح هم کاشت (نهال کاری) - show-content


طرح هم کاشت (نهال کاری)


ثبت نام در طرح هم کاشت (نهال کاری)  یک نهال با نام خود در دانشگاه رازی داشته باشید، جهت ثبت نام از تاریخ 1 اسفندماه لغایت 10 اسفند، نام و نام خانوادگی خود را به سامانه پیامکی 5000541554 ارسال کنید و یا به وبسایت sb.razi.club مراجعه فرمایید. 1- مهلت ثبت نام تا پایان روز 10 اسفند ماه (پنج روز قبل از برگزاری این طرح) می‌باشد که به دو شیوه اینترنتی و پیامکی امکان ثبت نام وجود دارد. 2- تاریخ رویداد طرح هم‌کاشت روز 15 اسفندماه سال 1399 در دانشگاه رازی با شعار "هرنهال یک زندگی" (کاشت یک نهال به نام خودتان) می‌باشد.      

ثبت نام در طرح هم کاشت (نهال کاری) 

یک نهال با نام خود در دانشگاه رازی داشته باشید، جهت ثبت نام از تاریخ 1 اسفندماه لغایت 10 اسفند، نام و نام خانوادگی خود را به سامانه پیامکی 5000541554 ارسال کنید و یا به وبسایت sb.razi.club مراجعه فرمایید.

1- مهلت ثبت نام تا پایان روز 10 اسفند ماه (پنج روز قبل از برگزاری این طرح) می‌باشد که به دو شیوه اینترنتی و پیامکی امکان ثبت نام وجود دارد.
2- تاریخ رویداد طرح هم‌کاشت روز 15 اسفندماه سال 1399 در دانشگاه رازی با شعار "هرنهال یک زندگی" (کاشت یک نهال به نام خودتان) می‌باشد.