ششمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی - show-content


ششمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی


ششمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 10 آذر ماه 98 برگزار گردید.در این جلسه برگزاری اولین جشنواره غذای سبز دانشجویی پیگیری شد.

 

ششمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 10 آذر ماه 98 برگزار گردید.

 

در این جلسه، برگزاری اولین جشنواره غذای سبز دانشجویی پیگیری شد.

 

  • ایده های مطرح شده در جلسه شامل:
  1. برگزاری کارگاه زندگی سبز/ محیط زیست و دولت سبز، برای کارکنان؛
  2. برنامه ­های فصلی پاکسازی محیط زیست در سه بخش دانشجویان، کارکنان و اساتید برگزاری؛
  3. معرفی رابط سبز دانشکده ­ها به مدیریت سبز؛
  4. برپایی اولین فروشگاه محصولات سبز در ساختمان رنو کرمانشاه؛
  5. تکمیل کتاب زندگی سبز؛
  6. برگزاری همایش دانشجویی سبز برای آشنایی با مرکز مدیریت سبز؛
  7. برگزاری کارگاه مدیریت سبز برای اعضاء هیئت علمی.