ساخت کتابخانه از مصالح بازیافتی در دانشکده معماری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت کتابخانه از مصالح بازیافتی در دانشکده معماری

در جهت اهداف مدیریت سبز، طراحی و اجرای کتابخانه ای در اتاق یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری انجام و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ساخت این کتابخانه از مصالح بازیافتی (چوب) استفاده گردیده است.