ساخت کتابخانه از مصالح بازیافتی در دانشکده معماری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت کتابخانه از مصالح بازیافتی در دانشکده معماری

ساخت کتابخانه از مصالح بازیافتی در دانشکده معماری


در جهت اهداف مدیریت سبز، طراحی و اجرای کتابخانه ای در اتاق یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری انجام و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ساخت این کتابخانه از مصالح بازیافتی (چوب) استفاده گردیده است.