آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز

آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز

"طرح رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها بر اساس سنجۀ سبز"، نام طرح ابتکاری است که توسط دانشگاه ملی اندونزی (Universitas Indonesia) و با همکاری...

جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

جایگاه دانشگاه های ایرانی براساس سنجه های گرین متریک در ۲۰۱۸
جایگاه دانشگاه های ایرانی براساس سنجه های گرین متریک در ۲۰۱۸
در طرح رتبه بندی جهانی دانشگاه های سبز در سال 2018، 16 دانشگاه ایرانی شرکت کردند و براساس ۶ سنجه سبز گرین متریک ارزیابی شدند
10 دانشگاه برتر جهانی براساس سنجه های گرین متریک در 2018
10 دانشگاه برتر جهانی براساس سنجه های گرین متریک در 2018
دانشگاه های سبز جهان براساس 6 سنجه سبز گرین متریک معرفی شدند. در این طرح رتبه بندی جهانی دانشگاه ها، 719 دانشگاه شرکت کردند که 10 دانشگاه سبز برتر به شرح زیر است
جذب 6 میلیارد ریال اعتبار از سوی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی
دکتر هادی عبادی مدیر مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در گفتگو با روابط...
جذب 6 میلیارد ریال اعتبار از سوی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی
دکتر هادی عبادی مدیر مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، از جذب ۶ میلیارد ریال اعتبار توسط دانشگاه رازی خبر داد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به دلیل فعالیت‌های سبز مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی
آشنایی با مرکز مدیریت سبز در نشریه رهاورد
آشنایی با مرکز مدیریت سبز در نشریه رهاورد
به منظور معرفی و شناساندن مدیریت سبز و دیدگاه های مرتبط به آن به اقشار و گروه های مختلف خصوصاً دانشجویان، مقاله ای در مورد شکل گیری این مرکز، محورها، برنامه ها، اقدامات و فعالیت های سبز آن در نشریه دانشجویی رهاورد دانشگاه رازی به چاپ رسیده است.
نشست مدیریت سبز رازی با معاونین فرهنگی و هنری شهرداری
نشست مدیریت سبز رازی با معاونین فرهنگی و هنری شهرداری
اعضای کمیته فرهنگی آموزشی و مسئولین مدیریت سبز رازی در روز 24 اردیبهشت 98 طی جلسه ای با معاون فرهنگی شهرداری، دکتر عبدالمالکی و معاون هنری شهرداری، دکتر شمشیربیگی به بررسی اقدامات صورت گرفته و همچنین برنامه ها و همکارهای آتی در راستای مدیریت سبز و...
آرشیو خبرها