دومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی مرکز مدیریت سبز رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی مرکز مدیریت سبز رازی

جلسه کمیته فرهنگی-آموزشی با حضور اعضای اصلی، در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 25 آذر 97 تشکیل گردد.

طی این جلسه کلیات ، وظایف، زیر شاخص ها و اقدامات مورد نیاز در چهارچوب وظایف و اختیارات این کمیته در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز مورد بحث و بررسی قرار داده شد.