دومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی مرکز مدیریت سبز رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی مرکز مدیریت سبز رازی

دومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی مرکز مدیریت سبز رازی


جلسه کمیته فرهنگی-آموزشی با حضور اعضای اصلی، در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 25 آذر 97 تشکیل گردد.

طی این جلسه کلیات ، وظایف، زیر شاخص ها و اقدامات مورد نیاز در چهارچوب وظایف و اختیارات این کمیته در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز مورد بحث و بررسی قرار داده شد.