دومین جلسه کمیته سیما و منظر در دانشگاه رازی - show-content


دومین جلسه کمیته سیما و منظر در دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، دومین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در تاریخ 15 بهمن 98 برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، دومین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در تاریخ 15 بهمن 98 برگزار گردید.

 

طی این جلسه، امکان سنجی یک طرفه شدن خیابان های دانشگاه مورد بحث قرار گرفت.

 

از جمله موارد مصوب این جلسه موارد زیر را می توان برشمرد:

 

  • نامگذاری معابر دانشگاه رازی؛
  • طراحی و اجرای برکه در محدوده پارک سلامت؛
  • المان سازی و ایجاد فضاهای خاطره ساز در دانشگاه.