نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه سبز

دانشگاه سبز


دانشگاه سبز اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط "انجمن توسعه پایدار و پیشرفت آموزش عالی" مطرح شد و در دانشگاه های دنیا و ایران در راستای حفاظت از محیط زیست به موضوع مدیریت سبز توجه و اقدام به برنامه ریزی مختلف در این زمینه شده است.

مدیریت سبز موضوعی  جدید است که در دانشگاه ها آغاز گردیده است. با تدوین مدل بومی آن می بایست بستری فراهم شود تا آموزش عالی در ایجاد توسعه پایدار نقش اساسی در کشور ایفا کند. از طرفی برای جلوگیری از بروز مسائلی چون"مشکلات و کمبودهای زیست محیطی مانند گرم شدن زمین، کمبود منابع آبی، افزایش گازهای گلخانه ای و کاهش منابع طبیعی" آموزش عالی و فعالیت های تحقیقاتی مراکز دانشگاهی می توانند نقش به سزایی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشند.

در این راستا دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری توسط معاونت توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و ابلاغ گردیده است.

دانشگاه رازی نیز از سال 97 توجه و برنامه ریزی در این زمینه را به صورت جدی آغاز نموده است. مدیریت سبز دانشگاه رازی با مسولیت دکتر هادی عبادی فعالیت خود را آغاز و چارت سازمانی آن  شامل شورای راهبری مدیریت سبز و کمیته های اصلاح الگوی مصرف ؛ آموزشی فرهنگی و کمیته اجرایی می باشد. شورای راهبری با هدف تدوین برنامه های مدیریت سبز، نظارت براقدامات، آموزش و فرهنگ سازی در این حوزه با همکاری کمیته های مرتبط به ویژه کمیته اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی آموزشی در تلاش برای تحقق اهداف مذکور و رساندن جایگاه دانشگاه در سطوح بالای ملی و بین المللی در حوزه مدیریت سبز می باشند.