دانشگاه رازی در جمع یک درصد برتر جهان قرار گرفت - show-content


دانشگاه رازی در جمع یک درصد برتر جهان قرار گرفت


دکتر یاسر شهبازی مدیر امور پژوهشی دانشگاه به نقل از ISC و براساس عملکرد شاخص‌های کیفی ۱۰ ساله در پایگاه ESI اعلام کرد: دانشگاه رازی و ۳ نفر از پژوهشگران پر استناد آن در جمع یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

دکتر یاسر شهبازی مدیر امور پژوهشی دانشگاه به نقل از ISC و براساس عملکرد شاخص‌های کیفی ۱۰ ساله در پایگاه ESI  اعلام کرد: دانشگاه رازی و ۳ نفر از پژوهشگران پر استناد آن در جمع یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

دکتر شهبازی به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: بر اساس گزارش اخیر ISC، آخرین فهرست دانشگاه‌های برتر کشور در میان موثرترین دانشگاه‌های پر استناد برتر دنیا و لیست به روز شده پژوهشگران پراستناد کشور در پایگاه بین المللی کلاریویت آنالتیکس (Essential Science Indicators (WOS-ESI ارائه گردیده است.

 

 

دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر کشور

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه گفت: پایگاه شاخص‌های اساسی علم ESIمتعلق به شرکت کلاریویت آنالتیکس) ISI آخرین فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها را در طول ۱۰ سال گذشته دریافت کرده‌اند را منتشر و به طور مداوم به‌روزرسانی می‌کند. این دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سطح دنیا از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در مجموع موسسات یک درصد برتر قرار گرفته‌اند. استنادها در دنیای علم بیانگر کیفیت تولیدات علمی هستند. بنابراین علت افزایش تعداد این مراکز، افزایش کیفیت تحقیقات کشور است.

ایشان به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در سال ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. درسال ۱۳۹۵ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۵ مورد افزایش یافت. تعداد مراکز یک درصد برتر کشور در بهمن ۱۳۹۶ به ۵۳ مورد افزایش یافت. برای انتخاب موثرترین دانشگاه‌ها، کلیه دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آن‌ها مشخص و مرتب‌سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر آنها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده‌اند انتخاب و معرفی می‌شوند که در آخرین به روز رسانی انجام شده در آذر ۱۳۹۸ تعداد ۶۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشور جمهوری اسلامی ایران در میان یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده‌اند مشاهده می‌شود.

 

دکتر شهبازی گفت: مایه مباهات است که دانشگاه رازی در میان ۲۷ دانشگاه جامع کشور در لیست مذکور گرفته است، همچنین ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۱ دانشگاه صنعتی و ۵ مرکز تحقیقاتی در جمع موثرترین‌های دنیا قرار گرفتند. لیست کامل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جدول ذیل آمده است.

 

 

 پژوهشگران پر استناد برتر کشور مستخرج از  ESI  

دکتر شهبازی در ادامه گفت: پایگاه طلایه‌داران علم آی.اس.آی  ESI  فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا را فراهم آورده است، نخبگان یک درصد برتر دنیا، ۱۴% از کل علم دنیا را تولید و همین گروه ۲۴% از کل استنادهای دنیا را دریافت می‌کنند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات آنها است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته‌اند بر اساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین‌المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند. طلایه‌داران علم آی.اس.آی نویسندگان را برحسب دامنه فعالیت علمی در رشته‌های موضوعی ۲۲ گانه قرار می‌دهد. به این منظور تنها فعالیت نویسندگان در ۱۰ سال اخیر در محاسبات لحاظ می‌گردد. نویسندگان در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر نویسندگان به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند.

سهم حوزه‌های موضوعی از پژوهشگران پر استناد برتر کشور

دکتر شهبازی به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   (ISC)بر روی هر نام شناسائی شده در طلایه‌داران علم ESI  پردازش‌های مختلفی را انجام داده و بدین ترتیب به طور تقریبی فهرست کاملی از نخبگان علمی کشور را تهیه نموده و بر این اساس ۳۵۴ نفر در زمره پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند. بر اساس آمار بدست آمده، توزیع پژوهشگران در رشته‌های مختلف یکسان نیست. به طوری که ۴۳% این پژوهشگران متعلق به حوزه مهندسی هستند. بعد از حوزه مهندسی، حوزه شیمی دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر است که شامل ۱۴% آن‌ها می‌گردد. به لحاظ سهم حاصل از نخبگان، پژوهشگران حوزه پزشکی بالینی در جایگاه سوم قرار داشته و ۱۲% پژوهشگران تاثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه هستند. پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی نیز با ۱۱% در رتبه چهارم قرار دارند. سهم حوزه داروشناسی و سم‌شناسی ۸% پژوهشگران برتر و مابقی پژوهشگران برتر مربوط به ۱۴ حوزه علوم کامپیوتر، علم مواد، ریاضیات، علوم اجتماعی، فیزیک، زیست شناسی و بیوشیمی، محیط زیست ، بوم‌شناسی، زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، ایمنی‌شناسی، علم اعصاب و روان، علوم گیاهی و جانوری، زمین‌شناسی، روانپزشکی، روانشناسی و میکروب شناسی می‌باشند.

سهم دانشگاه‌ها از پژوهشگران برتر کشور در ESI

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: از مجموع پژوهشگران برتر، ۴۵% متعلق به دانشگاه‌های جامع، ۲۶% مربوط به دانشگاه‌های صنعتی، ۲۵% مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بقیه مربوط به مراکز تحقیقاتی کشور است. تعداد پژوهشگران برتر و تاثیرگذار شناسایی شده در هر دانشگاه در جدول ذیل مشخص گردیده است. همانطور که ملاحظه می‌شود دانشگاه رازی دارای ۴ پژوهشگر پراستناد برتر است.

 

 

 پژوهشگران پر استناد برتر کشور مستخرج از  ESI  

دکتر شهبازی در ادامه گفت: پایگاه طلایه‌داران علم آی.اس.آی  ESI  فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا را فراهم آورده است، نخبگان یک درصد برتر دنیا، ۱۴% از کل علم دنیا را تولید و همین گروه ۲۴% از کل استنادهای دنیا را دریافت می‌کنند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات آنها است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته‌اند بر اساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین‌المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند. طلایه‌داران علم آی.اس.آی نویسندگان را برحسب دامنه فعالیت علمی در رشته‌های موضوعی ۲۲ گانه قرار می‌دهد. به این منظور تنها فعالیت نویسندگان در ۱۰ سال اخیر در محاسبات لحاظ می‌گردد. نویسندگان در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر نویسندگان به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند.

سهم حوزه‌های موضوعی از پژوهشگران پر استناد برتر کشور

دکتر شهبازی به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   (ISC)بر روی هر نام شناسائی شده در طلایه‌داران علم ESI  پردازش‌های مختلفی را انجام داده و بدین ترتیب به طور تقریبی فهرست کاملی از نخبگان علمی کشور را تهیه نموده و بر این اساس ۳۵۴ نفر در زمره پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند. بر اساس آمار بدست آمده، توزیع پژوهشگران در رشته‌های مختلف یکسان نیست. به طوری که ۴۳% این پژوهشگران متعلق به حوزه مهندسی هستند. بعد از حوزه مهندسی، حوزه شیمی دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر است که شامل ۱۴% آن‌ها می‌گردد. به لحاظ سهم حاصل از نخبگان، پژوهشگران حوزه پزشکی بالینی در جایگاه سوم قرار داشته و ۱۲% پژوهشگران تاثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه هستند. پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی نیز با ۱۱% در رتبه چهارم قرار دارند. سهم حوزه داروشناسی و سم‌شناسی ۸% پژوهشگران برتر و مابقی پژوهشگران برتر مربوط به ۱۴ حوزه علوم کامپیوتر، علم مواد، ریاضیات، علوم اجتماعی، فیزیک، زیست شناسی و بیوشیمی، محیط زیست ، بوم‌شناسی، زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، ایمنی‌شناسی، علم اعصاب و روان، علوم گیاهی و جانوری، زمین‌شناسی، روانپزشکی، روانشناسی و میکروب شناسی می‌باشند.

سهم دانشگاه‌ها از پژوهشگران برتر کشور در ESI

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: از مجموع پژوهشگران برتر، ۴۵% متعلق به دانشگاه‌های جامع، ۲۶% مربوط به دانشگاه‌های صنعتی، ۲۵% مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بقیه مربوط به مراکز تحقیقاتی کشور است. تعداد پژوهشگران برتر و تاثیرگذار شناسایی شده در هر دانشگاه در جدول ذیل مشخص گردیده است. همانطور که ملاحظه می‌شود دانشگاه رازی دارای ۴ پژوهشگر پراستناد برتر است.

 

 

در پایان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تبریک به این عزیزان که به واقع مایه فخر دانشگاه هستند برای آنان از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را دارد.