حضور پروفسور ژان مارک کاسترا در کاشت درخت ابریشم ایرانی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پروفسور ژان مارک کاسترا در کاشت درخت ابریشم ایرانی

حضور پروفسور ژان مارک کاسترا در کاشت درخت ابریشم ایرانی


مشارکت پروفسور ژان مارک کاسترا، میهمان ویژه گروه معماری و همکار معمار صاحب نام؛ نورمن فاستر، برای کاشت درخت ابریشم ایرانی در باغچه دانشکده معماری دانشگاه رازی