حضور پروفسور ژان مارک کاسترا در کاشت درخت ابریشم ایرانی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پروفسور ژان مارک کاسترا در کاشت درخت ابریشم ایرانی

مشارکت پروفسور ژان مارک کاسترا، میهمان ویژه گروه معماری و همکار معمار صاحب نام؛ نورمن فاستر، برای کاشت درخت ابریشم ایرانی در باغچه دانشکده معماری دانشگاه رازی