حضور معاون و مدیر محترم پژوهش دانشگاه رازی در مرکز مدیریت سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون و مدیر محترم پژوهش دانشگاه رازی در مرکز مدیریت سبز

حضور معاون و مدیر محترم پژوهش دانشگاه رازی در مرکز مدیریت سبز


امروز یکشنبه 19 اسفند،معاون محترم پژوهشی دانشگاه رازی، جناب آقای دکتر فرزاد ویسی  همراه با مدیر محترم این واحد، آقای دکتر یاسر شهبازی، در مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی حضور یافتند.
 
 
در این جلسه  فعالیت های مدیریت سبز و اقدامات سبز انجام شده توسط دانشگاه رازی درراستای همکاری متقابل این دو واحد دانشگاه رازی بحث و تبادل نظر شد. از موضوعات عنوان شده برای همکاری، می توان به چگونگی حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از پایان نامه های پژوهشی و طرح های سبز اشاره کرد. همچنین مباحثی نظیر حمل و نقل سبز، پارکینگ، استفاده از دوچرخه و بازی های سنتی و ... مطرح شد.