حضور مدیریت سبز در بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی - show-content


حضور مدیریت سبز در بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی


بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی سوم تا پنجم اسفند ماه در گلستان فرهنگ و ادب برگزار گردید. مرکز مدیریت سبز با داشتن یک غرفه، مجموعه اقدامات دانشگاه رازی را در قالب پوسترهای باغ گیاه¬شناسی، فضای سبز، اصلاح الگوی مصرف، پارک سلامت، فرهنگی و آموزشی

 

بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی سوم تا پنجم اسفند ماه  سال 1398 در گلستان فرهنگ و ادب برگزار گردید. مرکز مدیریت سبز با داشتن یک غرفه، مجموعه اقدامات دانشگاه رازی را در قالب پوسترهای باغ گیاه ­شناسی، فضای سبز، اصلاح الگوی مصرف، پارک سلامت، کمیته فرهنگی و آموزشی و کمیته تحقیق و توسعه ارائه نمود. همچنین عکس ­های ارسالی مسابقه روز هوای پاک در این غرفه به نمایش گذاشته شد.

 

 

 

در پایان این نمایشگاه، مرکز مدیریت سبز هدایای سبزی به دیگر غرفه ­ها اهدا نمود.