حضور فعال دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم روز درخت کاری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور فعال دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم روز درخت کاری

حضور فعال دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم روز درخت کاری


 
دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشکده در روز 15 اسفندماه و به مناسبت روز درخت کاری و با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان تعدادی نهال درخت را کاشتند. در این مراسم دانشجویان حضور حداکثری یافته و در انتها نیز به پاک سازی طبیعت از مواد زباله رها شده اقدام نمودند.