جلسه ممیزی انرژی ساختمان های دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ممیزی انرژی ساختمان های دانشگاه رازی

جلسه ممیزی انرژی ساختمان های دانشگاه رازی


جلسه ی ممیزی انرژی ساختمان های دانشگاه رازی با حضور شرکت های دانش بنیان، اساتید دانشگاهی و اعضای مدیریت سبز در روز سه شنبه (١٦بهمن) در مرکز مدیریت سبز تشکیل شد.

جلسه مذکور در خصوص "اصلاح وضعیت انرژی ساختمان های دانشگاه و آموزش های لازم " در این راستا، برگزار گردید.