جلسه عملیاتی کردن اجرای پروژه مطالعاتی سیستم تصفیه پساب دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه عملیاتی کردن اجرای پروژه مطالعاتی سیستم تصفیه پساب دانشگاه رازی

جلسه عملیاتی کردن اجرای پروژه مطالعاتی سیستم تصفیه پساب دانشگاه رازی


در روز 29 بهمن ماه جلسه ای در خصوص عملیاتی کردن اجرای پروژه مطالعاتی سیستم تصفیه پساب  دانشگاه رازی با حضور اساتید و کارشناسان دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه در مرکز مدیریت سبز برگزار گردید.

 

در این جلسه مصوب گردید که کمیته ای با سرپرستی جناب آقای دکتر علی اکبر زینتی زاده جهت امکاسنجی سیستم تصفیه پساب دانشگاه رازی فعالیت نمایید.