جلسه انجمن های علمی با مدیریت سبز رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انجمن های علمی با مدیریت سبز رازی

جلسه انجمن های علمی با مدیریت سبز رازی


مدیریت سبز دانشگاه رازی در جلسه ای با مسئولین انجمن های علمی دانشگاه در زمینه اقدامات انجام شده آن ها در دانشگاه به بحث و گفتگو پرداخت. در این جلسه اقدامات انجام شده مشخص و همچنین چگونگی انجام همکاری انجمن های علمی با بخش مدیریت سبز نیز تعیین گردید. به علاوه برنامه های بعدی نیز مشخص و برای جلسات بعدی برنامه ریزی صورت گرفت.