جذب 6 میلیارد ریال اعتبار از سوی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب 6 میلیارد ریال اعتبار از سوی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی

جذب 6 میلیارد ریال اعتبار از سوی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی


دکتر هادی عبادی مدیر مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، از جذب ۶ میلیارد ریال اعتبار توسط دانشگاه رازی خبر داد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به دلیل فعالیت‌های سبز مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در راستای اصلاح الگوی مصرف و حوزه فرهنگی و آموزشی، ۶ میلیارد ریال جهت پیشبرد اهداف سبز به این مرکز اختصاص داده است.

 

دکتر عبادی افزود: مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در نظر دارد این بودجه را صرف تکمیل هوشمندسازی و ارتقاء کیفیت موتورخانه دانشگاه رازی، طرح جمع‌آوری  آب‌های سطحی، طرح تصفیه پساب و تکمیل اصلاح سیستم آبیاری پردیس طاقبستان نماید.