تولید سنگدانه های ساختمانی حاصل از نخاله های ساخت و سازها توسط تیم کاری دکتر شیرزادی در کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تولید سنگدانه های ساختمانی حاصل از نخاله های ساخت و سازها توسط تیم کاری دکتر شیرزادی در کرمانشاه

تولید سنگدانه های ساختمانی حاصل از نخاله های ساخت و سازها توسط تیم کاری دکتر شیرزادی در کرمانشاه


در 18 آذر 97  مصاحبه ای توسط کارشناسان مرکز مدیریت سبز رازی از اقدامات سبز انجام شده توسط دکتر شیرزادی و همکاران، در زمینه تولید سنگ دانه های ساختمانی از نخاله های حاصل از ساخت و سازها به عمل آمد.

طی این گزارش به دست آمده است که طبق گفته های صاحب ملک: زمینی در محدوده کمربندی کرمانشاه به بازیافت نخاله های ساختمانی و تولید سنگدانه های مناسب مورد استفاده در زیرسازی، راه سازی در سه مقیاس ریز، متوسط و درشت اختصاص داده شده است. دکتر شیرزادی به همراه تیمشان در اجرای این پروژه بزرگ زیست محیطی سهیم هستند و از بانیان آن می باشند.

 

 

سنگدانه درشت مورد استفاده در زیر سازی به دست آمده از بازیافت نخاله های ساختمانی

سنگدانه متوسط مورد استفاده در زیر سازی به دست آمده از بازیافت نخاله های ساختمانی

سنگدانه ریز مورد استفاده در زیر سازی به دست آمده از بازیافت نخاله های ساختمانی