بهاری ترین بهار دانشگاه رازی با حذف علف کش ها - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهاری ترین بهار دانشگاه رازی با حذف علف کش ها

بهاری ترین بهار دانشگاه رازی با حذف علف کش ها


روابط عمومی مدیریت سبز خبر داد: در دانشگاه رازی، طی اقدامی برای اولین بار، مدیریت سبز با همکاری شهرداری دانشگاه رازی، استفاده از علف کش ها را کنار گذاشته است؛ زیرا استفاده از این علف کش ها آسیب های بسیاری به محیط زیست می زند که برخی از آن ها عبارتند از:

  • آلوده کردن آب های سطحی و زیرزمینی؛
  • نابود کردن گل های وحشی؛
  • از بین بردن تنوع زیستی انواع پرنده ها، زنبورها و ... ؛
  • خشک شدن علف های هرز روی سطح زمین و باقی ماندن ریشه آن ها در خاک و ایجاد ظاهر نامناسب خاک و ... .

 

 

دکتر معبدی افزود: هم اکنون، حذف علف کش ها،  منجر به احیای تنوع زیستی، رشد گل های وحشی، عدم آلودگی آب های سطحی و همچنین باعث جلوگیری از فرسایش خاک می شود.

از طرف دیگر، تهیه و خرید علف کش ها، حدود 60-50 میلیون تومان هزینه دربرداشت که در حال حاضر، در این هزینه صرفه جویی شده است. همچنین اقدام ذکر  شده باعث کاهش هزینه های پنهان مانند تصفیه آب های زیرزمینی می شود.

در ادامه تصاویری از گونه های گیاهی دارویی و خودرو مناسب برای ارتقای تنوع زیستی در دانشگاه رازی آورده شده است.