برگزاری نمایشگاه مسابقه عکس هوای پاک - show-content


برگزاری نمایشگاه مسابقه عکس هوای پاک


این نمایشگاه در تاریخ 27 الی 29 بهمن ماه در محل لابی همکف سازمان مرکزی برگزار گردید. در این نمایشگاه از عکس های منتخب شرکت¬کنندگان در مسابقه عکس هوای پاک استفاده شده است. در پایان نمایشگاه به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اعطا می شود.

 

این نمایشگاه در تاریخ 27 الی 29 بهمن ماه در محل لابی همکف سازمان مرکزی برگزار گردید. در این نمایشگاه از عکس ­های منتخب شرکت­ کنندگان در مسابقه عکس هوای پاک استفاده شده است. در پایان نمایشگاه به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اعطا می­ شود.

 

 

 

نفر اول سرکار خانم میترا علی­محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

 

نفر دوم سرکار خانم صبا قنبری­پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار

 

  

 

نفر سوم جناب آقای حمیدرضا پیره از کارکنان دانشگاه رازی