برگزاری نمایشگاه اریگامی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه اریگامی

برگزاری نمایشگاه اریگامی


طراحی و اجرای نمایشگاه اریگامی در لابی دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی با استفاده از کاغذ های باطله