برگزاری نشست مرکز مدیریت سبز رازی با شرکت دانش بنیان 30 نمای ادبیات - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مرکز مدیریت سبز رازی با شرکت دانش بنیان 30 نمای ادبیات

برگزاری نشست مرکز مدیریت سبز رازی با شرکت دانش بنیان 30 نمای ادبیات


امروز 17 دی ماه 97 جلسه ای در مرکز مدیریت سبز رازی با حضور اعضای اصلی مرکز و نیز تیمی از شرکت دانش بنیان 30 نمای ادبیات برگزار گردید.