برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی - show-content


برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی


این جلسه در تاریخ 99/02/23 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید. طی این جلسه اقدامات انجام شده مطرح گردید و شاخص های رتبه ­بندی گرین متریک و تراز سبز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 

این جلسه در تاریخ 99/02/23 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید. طی این جلسه اقدامات انجام شده مطرح گردید و شاخص های رتبه ­بندی گرین متریک و تراز سبز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

در ادامه موارد ذیل جهت اقدام و پیگیری مطرح گردید:

  • افزایش تولیدات علمی در حوزه پایداری
  • دروس مرتبط با پایداری در هر دانشکده مشخص گردد و تعداد دروس اختیاری در این حوزه افزایش یابد
  • حمایت از پایان­ نامه ­های سبز در حوزه پایداری
  • مشارکت اعضای هیات علمی در تدوین کتاب زندگی سبز
  • اهمیت جایگاه شاخص­ های فرهنگی و آموزشی در ترویج اصلاح الگوی مصرف
  • افزایش کارگاه ­های آموزشی برای کارکنان دانشگاه
  • برگزاری کارگاه­ های آموزشی برای سازمان­ های مختلف
  • برگزاری کارگاه اجتماع سبز در خردادماه به صورت مجازی
  • برگزاری جلسه با مرکز محیط زیست
  • برگزاری برنامه تقدیر و تشکر از خیرین