برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با دکتر محمدی فر مشاور معاونت محترم مالی - اداری و جناب مهندس مهرجویی رئیس اداره تدارکات دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با دکتر محمدی فر مشاور معاونت محترم مالی - اداری و جناب مهندس مهرجویی رئیس اداره تدارکات دانشگاه رازی

برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با دکتر محمدی فر مشاور معاونت محترم مالی - اداری و جناب مهندس مهرجویی رئیس اداره تدارکات دانشگاه رازی


در دی ماه 1397 مدیریت سبز رازی با دکتر محمدی فر مشاور معاونت محترم مالی-اداری و نیز جناب آقای مهندس مهرجویی رئیس اداره تدارکات دانشگاه رازی جلسه ای تشکیل داد. در این جلسه نحوه همکاری مدیریت سبز با حوزه تدارکات جهت خرید اقلام سبز مورد بررسی قرار داده شد.