برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با اعضای تیم ممیزی انرژی دانشکده کشاورزی سنقر - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با اعضای تیم ممیزی انرژی دانشکده کشاورزی سنقر

برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با اعضای تیم ممیزی انرژی دانشکده کشاورزی سنقر


برگزاری جلسه مدیریت سبز رازی با اعضای تیم ممیزی انرژی دانشکده کشاورزی سنقر جهت انجام ممیزی انرژی ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه

در دی ماه سال 97 مرکز مدیریت سبز رازی با تیم ممیزی انرژی دانشکده کشاورزی سنقر طی جلسه ای همگانگی های لازم را جهت انجام پروژه ممیزی انرژی ساختمان سازمان مرکزی پردیس رازی به عمل آورد.

در این جلسه وظایف هر یک از اعضا و نیز اهداف و اختیارات افراد تیم مورد بحث و بررسی قرار داده شد.

در پایان جلسه نیز گروه ممیزی انرژی دانشکده سنقر پروپوزال پروژه خود را به مرکز مدیریت سبز ارائه نمود تا بررسی و پیگیری های لازم توسط کارشناسان مرکز جهت شروع پروژه انجام گردد.