برگزاری جلسه اصلاح الگوی مصرف - show-content


برگزاری جلسه اصلاح الگوی مصرف


این جلسه در تاریخ 10/22/ 98 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید. طی این جلسه در مورد برنامه­های انجام شده و در حال انجام بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه موارد ذیل جهت انجام و پیگیری به تصویب رسید.

 

این جلسه در تاریخ 10/22/ 98 در مرکز مدیریت سبز با حضور اعضا برگزار گردید. طی این جلسه در مورد برنامه ­های انجام شده و در حال انجام بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه موارد ذیل جهت انجام و پیگیری به تصویب رسید.

 

 

  1. شروع به کار کارواش سبز
  2. افزایش تعداد مینی­ بوس­ های داخلی دانشگاه به 5 دستگاه، برای استفاده کارکنان و دانشجویان
  3. طرح سپتیک فاضلاب دانشگاه رازی
  4. اصلاح و سامان­دهی سیستم روشنایی مسیر خیابان ادب (استفاده از پایه­ های سولار)
  5. خرید دستگاه چوب خرد کن