برگزاری برنامه پاک سازی فضای سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری برنامه پاک سازی فضای سبز دانشگاه رازی

برگزاری برنامه پاک سازی فضای سبز دانشگاه رازی


از تمام دانشجویان و کارکنان دانشگاه رازی جهت پاک سازی فضای سبز دانشگاه در روز شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰ صبح در مقابل ساختمان مرکزی گردهم آییم.