برگزاری اولین جشنواره غذای سبز دانشجویی در دانشگاه رازی - show-content


برگزاری اولین جشنواره غذای سبز دانشجویی در دانشگاه رازی


این جشنواره در تاریخ 1398/9/17 با همکاری معاونت دانشجویی و به داوری سرکار خانم ملکی داور بین المللی با دو تن از همکاران از سازمان فنی حرفه ای با حضور 35 گروه شرکت کننده از دانشجویان برگزار گردید.

 

 

این جشنواره در تاریخ 1398/9/17 با همکاری معاونت دانشجویی و به داوری سرکار خانم ملکی داور بین المللی با دو تن از همکاران از سازمان فنی حرفه ای با حضور 35 گروه شرکت کننده از دانشجویان برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

که در این جشنواره رقابت نزدیکی بین گروه های شرکت کننده وجود داشت که از این میان 5 گروه در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند و به آن ها جوایزی اهدا گردید همچنین در سیاه چادرهای برپاشده از بازدید کنندگان با آش گرم محلی پذیرایی به عمل آمد و محصولات سبز دانشگاه هم در این جشنواره به فروش رسید.