برنامه گسترده کاشت بلوط در سایت ویژه دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه گسترده کاشت بلوط در سایت ویژه دانشگاه رازی

برنامه گسترده کاشت بلوط در سایت ویژه دانشگاه رازی


برنامه گسترده کاشت بلوط در سایت ویژه دانشگاه رازی

روز چهارشنبه ساعت 10 تا 12 و جمعه ساعت 9 تا 12 صبح، درب دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی به سمت قسمت شمالی سایت دانشگاه رازی که به کاشت جنگل بلوط اختصاص داده شده حرکت کرده و از همه عزیزان و علاقه مندان دعوت می شود در این همدلی شرکت نمایند و قدمی ارزشمند در راستای حفظ محیط زیست بردارند.

بیلچه و کلنگ کوچک همراه داشته باشد