برنامه پاکسازی محوطه دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه پاکسازی محوطه دانشگاه رازی

برنامه پاکسازی محوطه دانشگاه رازی


مدیریت سبز دانشگاه رازی با همکاری جمعی از دانشجویان دانشگاه،کارکنان و اساتید اقدام به جمع آوری پلاستیک ها، نایلون ها و مواد غیرقابل بازیافت نموده اند.در این برنامه همیاران سبز به هشت تیم سه نفره تقسیم و در نقاط مختلف دانشگاه پراکنده و اقدام به جمع آوری  زباله ها از سطح معابر و اطراف دانشکده ها نمودند.