برداشت چای ترش از مزرعه نمایشی گروه ترویج دانشگاه رازی - show-content


برداشت چای ترش از مزرعه نمایشی گروه ترویج دانشگاه رازی


براساس گزارش دکتر خدیجه مرادی، در سال جاری، چای ترش در مزرعه نمایشی توسط گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، برداشت می شود. چای ترش با نام علمی‌گل جامائیکا ........

 

براساس گزارش دکتر خدیجه مرادی، در سال جاری، چای ترش در مزرعه نمایشی توسط گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، برداشت می شود. چای ترش با نام علمی‌گل جامائیکا گیاهی است یک ساله با بوته‌هایی به ارتفاع یک تا سه متر که به دلیل داشتن رنگ قرمز به آن چای قرمز نیز می‌گویند که به صورت نوشیدنی سرد یا گرم استفاده می‌شود.