برای نخستین بار در کشور: ارائه واحد درسی "زندگی سبز" برای دانشجویان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برای نخستین بار در کشور: ارائه واحد درسی "زندگی سبز" برای دانشجویان دانشگاه رازی

برای نخستین بار در کشور: ارائه واحد درسی "زندگی سبز" برای دانشجویان دانشگاه رازی


واحد درسی "زندگی سبز" برای نخستین بار درسطح دانشگاه های کشور برای دانشجویان دانشگاه رازی ارائه می گردد. 

درس "زندگی سبز" توسط جمعی از اساتید در مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی تدوین و در مود موضاعات و چالش های محیط زیست نظیر مدیریت پسماند، آب، انرژی، آموزش و فرهنگ سازی وبه صورت کلی نحوه زندگیسز انسانهادر کره زمین گردآوری شده است.

دکتر علی سلیمی معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی عنوان کردند که به صورت آزمایشی، واحد درسی "زندگی سبز" در سه گروه آموزشی و در مقطع کارشناسی در نیمسال دوم سال جاری ارائه می شود. این واحد درسی اختیاری است.